* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име кабел NAYY 5х50
Кат. номер
Наш номер 1043779
Мярка м.
Цена без ДДС: 19.80 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19