* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Разклонителна кутия скрит монтаж Olan 92Х92Х45
Кат. номер 10001
Наш номер 1075120
Мярка бр.
Цена без ДДС: 0.82 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19