* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Разклонителна кутия открит монтаж ПКОМ IP 55 Olan 240Х190Х90
Кат. номер 20024
Наш номер 1075136
Мярка бр.
Цена без ДДС: 20.65 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.