* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

телефон/факс: 032/ 633 221      

 e-mail: office@elkid.org

Магазин:

ул. "Иларион Макариополски" 34
квартал "Каменица"
гр. Пловдив


Потвърдете че сте реален потребител
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19