* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

телефон/факс: 032/ 633 221      

 e-mail: office@elkid.org

Магазин:

ул. "Иларион Макариополски" 34
квартал "Каменица"
гр. Пловдив


Потвърдете че сте реален потребител
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.