* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Каталожен номер Име Мярка Цена без ДДС
Кабел U1000R2V 5G6B U1000R2V 5G6B Кабел U1000R2V 5G6B м. 10.82 лв.
Кабел U1000R2V 5G4B U1000R2V 5G4B Кабел U1000R2V 5G4B м. 7.28 лв.
Кабел U1000R2V 5G2,5B U1000R2V 5G2,5B Кабел U1000R2V 5G2,5B м. 4.49 лв.
Кабел U1000R2V 5G10B U1000R2V 5G10B Кабел U1000R2V 5G10B м. 17.46 лв.
Кабел U1000R2V 5G1,5B U1000R2V 5G1,5B Кабел U1000R2V 5G1,5B м. 3.04 лв.
Кабел U1000R2V 4G4B U1000R2V 4G4B Кабел U1000R2V 4G4B м. 5.94 лв.
Кабел U1000R2V 4G2,5B U1000R2V 4G2,5B Кабел U1000R2V 4G2,5B м. 3.75 лв.
Кабел U1000R2V 4G1,5B U1000R2V 4G1,5B Кабел U1000R2V 4G1,5B м. 2.53 лв.
Кабел U1000R2V 3G6B U1000R2V 3G6B Кабел U1000R2V 3G6B м. 6.85 лв.
Кабел U1000R2V 3G4B U1000R2V 3G4B Кабел U1000R2V 3G4B м. 4.55 лв.
Кабел U1000R2V 3G2,5B U1000R2V 3G2,5B Кабел U1000R2V 3G2,5B м. 2.86 лв.
Кабел U1000R2V 3G1,5B U1000R2V 3G1,5B Кабел U1000R2V 3G1,5B м. 1.97 лв.
Кабел U1000R2V 2G1,5B U1000R2V 2G1,5B Кабел U1000R2V 2G1,5B м. 1.50 лв.
Кабел FR2OH2R16 5G1,5B FR2OH2R16 5G1,5B Кабел FR2OH2R16 5G1,5B бр. 3.43 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G6B FR2OH2R16 4G6B Кабел FR2OH2R16 4G6B бр. 9.19 лв.
Кабел FR2OH2R16 5X1M FR2OH2R16 5X1M Кабел FR2OH2R16 5X1M бр. 2.68 лв.
Кабел FR2OH2R16 5G1B FR2OH2R16 5G1B Кабел FR2OH2R16 5G1B бр. 2.68 лв.
Кабел FR2OH2R16 4X0,75M FR2OH2R16 4X0,75M Кабел FR2OH2R16 4X0,75M бр. 1.70 лв.
Кабел FR2OH2R16 4X0,75B FR2OH2R16 4X0,75B Кабел FR2OH2R16 4X0,75B бр. 1.70 лв.
Кабел FR2OH2R16 4X0,5M FR2OH2R16 4X0,5M Кабел FR2OH2R16 4X0,5M бр. 1.40 лв.
Кабел FR2OH2R16 4X0,5B FR2OH2R16 4X0,5B Кабел FR2OH2R16 4X0,5B бр. 1.40 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G4M FR2OH2R16 4G4M Кабел FR2OH2R16 4G4M бр. 6.37 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G4B FR2OH2R16 4G4B Кабел FR2OH2R16 4G4B бр. 6.37 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G2,5M FR2OH2R16 4G2,5M Кабел FR2OH2R16 4G2,5M бр. 4.13 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G2,5B FR2OH2R16 4G2,5B Кабел FR2OH2R16 4G2,5B бр. 4.13 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G1M FR2OH2R16 4G1M Кабел FR2OH2R16 4G1M бр. 2.22 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G1B FR2OH2R16 4G1B Кабел FR2OH2R16 4G1B бр. 2.22 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G1,5M FR2OH2R16 4G1,5M Кабел FR2OH2R16 4G1,5M бр. 2.85 лв.
Кабел FR2OH2R16 4G1,5B FR2OH2R16 4G1,5B Кабел FR2OH2R16 4G1,5B бр. 2.85 лв.
Кабел FR2OH2R16 3X0,75M FR2OH2R16 3X0,75M Кабел FR2OH2R16 3X0,75M бр. 1.47 лв.
Кабел FR2OH2R16 3X0,75B FR2OH2R16 3X0,75B Кабел FR2OH2R16 3X0,75B бр. 1.47 лв.
Кабел FR2OH2R16 3X0,5M FR2OH2R16 3X0,5M Кабел FR2OH2R16 3X0,5M бр. 1.21 лв.
Кабел FR2OH2R16 3X0,5B FR2OH2R16 3X0,5B Кабел FR2OH2R16 3X0,5B бр. 1.21 лв.
Кабел FR2OH2R16 3G1M FR2OH2R16 3G1M Кабел FR2OH2R16 3G1M бр. 1.73 лв.
Кабел FR2OH2R16 3G1B FR2OH2R16 3G1B Кабел FR2OH2R16 3G1B бр. 1.73 лв.
Кабел FR2OH2R16 3G1,5M FR2OH2R16 3G1,5M Кабел FR2OH2R16 3G1,5M бр. 2.20 лв.
Кабел FR2OH2R16 3G1,5B FR2OH2R16 3G1,5B Кабел FR2OH2R16 3G1,5B бр. 2.20 лв.
Кабел FR2OH2R16 2X1M FR2OH2R16 2X1M Кабел FR2OH2R16 2X1M бр. 1.37 лв.
Кабел FR2OH2R16 2X1B FR2OH2R16 2X1B Кабел FR2OH2R16 2X1B бр. 1.37 лв.
Кабел FR2OH2R16 2X1,5M FR2OH2R16 2X1,5M Кабел FR2OH2R16 2X1,5M бр. 1.69 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19