* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на КИД Груп ООД

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

 

Данни за Администратора: КИД Груп ООД е администратор на електронен магазин на търговия на едро и дребно с електроматериали  www.elkid.org

Данни за контакт с : КИД Груп ООД

Местоположение: Пловдив, ул. Иларион Макариополски 34

Държава: Република България

Телефон:  032 / 633221

Ел. поща: office@elkid.org

Интернет страница: www.elkid.org

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните : С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: Пловдив, ул. Иларион Макариополски 34, Телефон:  032 / 633221, Ел. поща: office@elkid.org,  интернет страница: www.elkid.org

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са: име, телефон, електронна поща ,поща, адрес за доставка, данни за фактура.

Специални категории данни, които обработваме: Не събираме специални категории лични данни

Източник: Личната информация е предоставена само и единствено от Вас - нашите клиенти

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: Обработване и доставяне на поръчани от Вас пратки с електроматериали и телемаркетинг

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на доставка на поръчаните от Вас стоки

Следните организации/лица ще получат личните ви данни: Вашите лични данни ще бъдат предоставени единствено на куриерските фирми, с които работим, за да могат да Ви доставят поръчаните от Вас стоки.

Никой друг няма да получи вашите лични данни

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с електронна поща до office@elkid.org

КИД Груп ООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

КИД Груп ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  5 години, като данните ще бъдат съхранявани на нашия защитен сървър.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от КИД Груп ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от КИД Груп ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 • имате право на жалба до надзорния орган
 • имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: https://www.elkid.org/cms.php?id=9   - Защита на личните данни (GDPR)

 

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.